Bjørn Erik Mørk skal på konferansen snakke om betydningen av psykologisk trygghet, og hvordan det kan bidra til at vi blir bedre på å bli bedre.

Utdanner ledere i primærhelsetjenesten

For å gi innbyggerne gode helsetjenester er vi avhengig av godt lederskap i kommunene. Derfor har Handelshøyskolen BI i samarbeid med Helse- og omsorgsdepartementet, Helsedirektoratet og KS utviklet masterprogrammet Nasjonal lederutdanning for primærhelsetjenesten. 

Målet med programmet er å sette pasienter og brukere i sentrum og forbedre norsk primærhelsetjeneste. Over 1000 helseledere har gjennomført utdanningen, og over 400 endringsprosjekter er blitt gjennomført fra Hammerfest i nord til Lista i sør. 

Bjørn Erik Mørk er fagansvarlig for programmet og det nye Topplederprogrammet for primær- og spesialisthelsetjenesten. Han stiller som innleder på Pasientsikkerhetskonferansen. Han er utdannet organisasjonssosiolog og jobber som førsteamanuensis i innovasjon ved Handelshøyskolen BI.  

På Pasientsikkerhetskonferansen skal Bjørn Erik snakke om betydningen av psykologisk trygghet, og hvordan det kan bidra til at vi blir bedre på å bli bedre.

Print