Illustrasjon som viser elementene i verktøyet Snakk om forbedring!

Snakk om forbedring!

Tema for årets Pasientsikkerhetskonferanse er "Snakk om forbedring".

Temaet er ikke tilfeldig valgt, for konferansen tar med dette utgangspunkt i verktøyet "Snakk om forbedring!". Det gir ledere og medarbeidere en felles forståelse og et helhetlig bilde av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring på arbeidsplassen.

Verktøyet inneholder ti områder vi vet er viktige for å arbeide med pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring. 

Konferansen har kultur og læringssystem som undertema for hver av de to dagene den foregår. Formålet er:  

  • Forstå hvordan åpenhet, kommunikasjon og teamarbeid bidrar til trygt arbeidsmiljø og god pasientsikkerhet.
  • Forstå hvordan systematisk arbeid, erfaringsdeling og læring bidrar til å forebygge uønskede hendelser og pasientskader.

Les mer om Snakk om forbedring! her

Gå direkte til verktøyet Snakk om forbedring!

Print