Nicolas Øyane er leder for Senter for kvalitet i legekontor (SKIL).

Praktisk kvalitetsarbeid engasjerer fastleger!

På Pasientsikkerhetskonferansen 2020 får du møte Nicolas Øyane, som skal snakke om hvordan fastleger jobber med kvalitetsforbedring og pasientsikkerhetskultur.

Nicolas Øyane er leder for Senter for kvalitet i legekontor (SKIL), som har etablert en modell for kvalitetsforbedring som er tilpasset legekontor. Modellen bygger på gjennombruddsmodellen og består av nettbasert undervisning, refleksjon over data og praktisk kvalitetsarbeid på kollegagruppemøter.

SKIL organiserer kvalitetsprosjektene i kvalitetspakker, som gir meritterende poeng til legers etter- og videreutdanning. En kvalitetspakke består av tre møter rundt et sentralt tema, for eksempel legemiddelgjennomgang og gode pasientforløp for sårbare pasientgrupper. Høsten 2020 ble det også lansert et tema innen smittevern med bakgrunn i Covid-pandemiens utfordringer på legekontor.

Temaene har vært populære og det er fullført over 2000 kvalitetspakker hittil. SKIL har de siste årene hatt samarbeid med flere kommuner som dekker kvalitetspakker for sine leger. Siden i fjor har SKIL forsøkt en modell som skal gi bedre dialog mellom fastlegene og øvrig kommunalt helse- og omsorgstjeneste rundt kvalitetsarbeidet.

Print