Fire av innlederne du møter i sesjonen. F.v.: Tina Gaarder, Henrik Eikås, Elsa Søyland og Hege Ersdal.

Pasientsikkerhet og simulering – hånd i hånd

Som deltaker på parallellsesjon 4 på Pasientsikkerhetskonferansen kan du lære mer om simulering som metode.

Simulering er en effektfull metode for å styrke pasientsikkerhetsarbeidet i all klinisk praksis, både i og utenfor sykehus. 

Når vi yter helsetjenester er menneskers sikkerhet, liv og helse helt avhengig av at profesjonelle yrkesutøvere kan handle både raskt, sikkert og riktig. Det er ingen tvil om at helsepersonell blir bedre forberedt og opplever større trygghet i krevende situasjoner når de har trent på dette i simulering.

Under konferansen kan du delta på parallellsesjonen «Pasientsikkerhet og simulering – hånd i hånd» og lære mer om hvordan pasientsikkerhet og simulering henger sammen.

Der vil du blant annet treffe:

  • Tina Gaarder: Tina er professor og avdelingsleder, avdeling for traumatologi, OUS. Hun mottok prisen «Oslolegen 2012» for sitt bidrag til norsk traumatologi og spesielt for innsatsen for ofrene etter 22. juli. En innsats som vakte stor oppmerksomhet, også internasjonalt. Hun kommer til oss og deler sine erfaringer om team og velfungerende teamarbeid.
  • Elsa Søyland: Elsa er daglig leder ved SAFER. Hun har vært involvert i implementering av simulering som læringsmetode for helsepersonell og er aktiv bidragsyter i EuSim Faculty. Hun holder innlegget «Hvordan organisere og forankre simulering som del av din organisasjon?» 
  • Henrik Eikås: Henrik er overlege på SimAhus, der han gjør litt av hvert. Men det som gir mest glede er å være fasilitator under simulering, noe han har holdt på med i over 10 år. Han sier han stadig lærer noe nytt og tror aldri han kan bli ferdig utlært som fasilitator.
  • Hege Ersdal: Hege er anestesilege og forskningsleder Stavanger Universitetssykehus. 1. amanuensis II, Universitetet i Stavanger, forsker og fasilitator, SAFER. Hun skal fortelle oss siste nytt fra forskningen på hvilken effekt simulering har i helsetjenesten.

I sesjonen får du råd om hvordan du kan forankre og organisere simulering som en del av din organisasjon samt konkrete tips til hvordan få bedre kvalitet på simuleringene. Og hva sier forskningen?

I god simuleringsånd blir sesjonen interaktiv og praktisk rettet. Les mer om sesjonen her

Print