Helse- og omsorgsminister Bent Høie og programleder og komiker Live Nelvik deltar på Pasientsikkerhetskonferansen 2019

Pasientenes råd til helseministeren

Få med deg "Rådet" på Pasientsikkerhetskonferansen der pasienter og pårørende skal gi helse- og omsorgsminister Bent Høie råd om "Pasientens helsetjeneste".

Vi har utfordret tre personer med god kjennskap til pasienttilværelsen om å komme med noen refleksjoner rundt problemstillingen: Pasientens helsetjeneste – hvor langt har vi kommet, og hvordan kommer vi videre?

Panelet består av Ingeborg Senneset, tidligere pasient, journalist i Aftenposten og forfatter av boken «Anorektisk», Nikolai Raabye Haugen, pasient med tre nyretransplantasjoner på CVen og Christer Jensen, en pappa som laget landets første kunstige bukspyttkjertel til den diabetessyke seksåringen sin.

Sammen har panelet lang fartstid fra helsetjenesten, og burde være godt rustet til å gi helse- og omsorgsminister Bent Høie – og oss i salen – gode råd. Det hele ledes av programleder Live Nelvik, kjent blant annet fra "Lørdagsrådet" på NRK. 

Print