Øyvind Kvalnes

Øyvind Kvalnes

Øyvind Kvalnes

Øyvind Kvalnes er filosof og førsteamanuensis ved Institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI.

Kvalnes er fast bidragsyter til Dagens Næringslivs spalte om ledelse. Han har også gitt ut flere bøker, deriblant «Fallibility at Work– Rethinking Excellence and Error in Organizations» i 2017 som er tilgjengelig som open access.

Boken gir perspektiver på hvordan organisasjoner kan forholde seg til det feilbarlige mennesket for å skape forutsetninger som gir ekstraordinære resultater. Boken bygger på intervjuer i helsetjenesten, flyindustri, IT, offentlig sektor og industri.

På Pasientsikkerhetskonferansen vil Kvalnes blant annet snakke om "Hvorfor må helsetjenesten bli best på feil – hva kan den enkelte medarbeider og leder gjøre?". 

 

 

Print