Om konferansen

Pasientsikkerhetskonferansen 2019 er Norges største og viktigste møteplass for alle som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring.

Over 1300 helsepersonell og ledere fra spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og byråkratiet samles til to lærerike og inspirerende dager på Gardermoen. 

På Pasientsikkerhetskonferansen får deltakerne oppleve inspirerende talere i plenum, og delta på spesialiserte parallellsesjoner som adresserer utfordringer i deres arbeidshverdag. 

Pasientsikkerhetskonferansen arrangeres av avdeling for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet i Helsedirektoratet. Denne avdelingen drifter også nettsiden I trygge hender 24-7, tidligere kjent som Pasientsikkerhetsprogrammet. 

I trygge hender 24-7 har tre overordnede målsettinger

  • å redusere pasientskader
  • å bygge varige strukturer for pasientsikkerhet
  • å forbedre pasientsikkerhetskulturen i helsetjenesten
Print