Benedikte Severinsen fra Sørlandet sykehus.

Joy in work

Joy in Work - en motgift mot utbrenthet i helsevesenet.

Benedicte Severinsen er seksjonsoverlege for akuttmottaket ved Sørlandet sykehus Kristiansand og for Overgrepsmottaket i Agder.

Hun er opptatt av kvalitetsfremmende arbeid, teamtreninger med simulering og kompetanseheving hos både akuttsykepleiere og leger.

Høsten 2019 ledet hun prosjektet «Joy in Work» i akuttmottaket i Kristiansand. Med tittelen "Joy in Work - en motgift mot utbrenthet i helsevesenet" vil hun dele erfaringer fra pilotprosjektet på årets konferanse.

Print