Ida Susanna Fattah, Wasim Zahid, Hege Gjessing og Benedicte Dyrhaug Stoknes deltar på Pasientsikkerhetskonferansen i år.

Hvorfor lærer vi ikke mer og raskere av feil?

Hvordan kan man utvikle en kultur der man får andre svar på «hvorfor er det sånn?» enn bare «sånn er det bare»?

Vi har invitert kardiolog Wasim Zahid, sykehusdirektør Hege Gjessing, kommuneoverlege Ida Susanna Fattah og kvalitetsleder Benedicte Dyrhaug Stoknes til å utforske hvordan man kan utvikle en kultur for undring og utvikling.

Sammen skal de drøfte egne erfaringer om hva som hindrer oss i å lære mer og raskere av de feilene som skjer – og hva som kan gjøres for å skape en kultur for kontinuerlig nysgjerrighet og forbedring.

Ida Susanna Fattah har tidligere påpekt at «uerfarne kolleger har med seg et utenfrablikk […] som kan være en kilde til innovasjon i helsevesenet fordi de har fordelen med ikke å kjenne uskrevne normer.»

I samtalen, som foregår i plenum under Pasientsikkerhetskonferansen, vil de utforske både kulturelle og strukturelle årsaker til hvorfor det for mange er utfordrende å snakke om og lære av feil. I tillegg vil de også snakke om konkrete løsninger som vil bidra til større psykologisk trygghet og drøfte andre typer feil og muligheter. 

Print