Dag 2: Sammen kan vi endre

I helse- og omsorgstjenesten finnes det mange visjoner og gode intensjoner. Alle ønsker å forebygge pasientskader. Likevel er det mange ting vi vet kan forebygge dem, som ikke blir gjort. En endring av praksis krever en åpenhetskultur, lærevilje og handlekraft. Hva skal til for å gå fra visjon til hverdag?

 • 09:00 09:05
  Velkomst

   

   

 • 09:05 09:30
  Hvordan lykkes med endring og kontinuerlig forbedring?
  • Hans Christian Holte, arbeids- og velferdsdirektør, NAV 
  • Espen Rostrup Nakstad, assisterende helsedirektør, Helsedirektoratet

   

  Endring i store, komplekse organisasjoner krever utholdenhet, et langsiktig blikk og oppmerksomhet fra alle avdelinger. Direktørene i NAV og Helsedirektoratet reflekterer om deres erfaringer med store endringer.

   

 • 09:30 10:15
  Hvordan lære av det som går bra?

  Både i helsevesenet og samfunnet er vi opptatt av å lære av våre feil og øke kvaliteten i arbeidet vi leverer. Når vi evaluerer arbeid ser vi oftest på hva som gikk galt og hva vi kan gjøre for at det aldri skal skje igjen. Men er det den eneste måten å bli bedre på? Resiliens er en tilnærming hvor man studerer suksessfulle hendelser og prosesser. Vi dykker ned i hva dette er, og hvordan helse- og omsorgstjenesten kan bruke denne metoden.

   

  Hva er resiliens?

  Cecilie Haraldseid-Driftland, postdoktor og førsteamanuensis, SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, Universitetet i Stavanger

  #Råbra: Å evaluere med positivt fortegn

  Marianne Nordhov, overlege, barne- og ungdomsavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge

  Hvordan jobbe med resiliens i kommunene?

  Henriette Oktander-Andersen, kvalitetsforvalter, Sykehjemsetaten i Oslo kommune

  Samtale: Hva betyr resiliens for oss, og hvordan kan det bedre pasientsikkerheten?

  • Siri Wiig, leder, SHARE, Universitetet i Stavanger
  • Cecilie Haraldseid-Driftland, postdoktor og førsteamanuensis, SHARE, Universitetet i Stavanger
  • Marianne Nordhov, overlege, barne- og ungdomsavdelingen, Universitetssykehuset Nord-Norge
  • Henriette Oktander-Andersen, kvalitetsforvalter, Sykehjemsetaten i Oslo kommune
 • 10:25 11:35
  Best under press – hvordan lære av hverandre?

  Vi vet at det er viktig å lære av både det som går galt og det som går bra. Disse lærdommene og erfaringer bør også spres på tvers av enheter, virksomheter og hele helsetjenesten. Vi skal ikke være nødt til å gjøre og lære alt på egenhånd, men lære av hverandre. Dette så vi spesielt under koronapandemien, hvor vi måtte samarbeide på en annerledes måte, og lære på tvers. Hvordan kan vi sørge for at vi tar med oss denne lærdommen, også i en normalsituasjon?

   

  You´ll never walk alone – store utfordringer krever samarbeid på kryss og tvers

  • Hege Christin Huseklepp, rådgiver, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestland (Hordaland) 
  • Sønneve Teigen, spesialrådgiver, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestland (Hordaland) 
  • Anita W. Johansen, etatsdirektør, Etat for sykehjem i Bergen kommune
  • Bård Kittang, overlege, Enhet for sykehjemsmedisin i Bergen kommune
  • Ane Tveiten Øien, sykehjemslege, Fyllingsdalen sykehjem
  • Dagrun Linchausen, legevaktsjef, Bergen legevakt


  Å løfte i flokk

  • Øystein Mæland, administrerende direktør, Akershus universitetssykehus
  • Mona Morland, avdelingsleder medisinsk overvåkning, Akershus universitetssykehus
  • Jan Erik Berdal, avdelingsleder infeksjonsavdelingen, Akershus universitetssykehus
  • Sylvi Vullum, seksjonsleder intensivavdelingen, Akershus universitetssykehus
 • 11:35 12:15
  Fra preik til praksis

  Det kan ofte være ting man har lyst til å endre og forbedre i egen arbeidshverdag. Men så stopper det opp, for eksempel på grunn av mangel på tid, mandat eller støtte til å gjøre dette. Store og små enheter har ulike utgangspunkt, men også mange fellesnevnere. Vi dykker ned i utfordringer og suksessfaktorer ved endringsprosesser og implementering av nye tiltak.

   

  Hvordan snur vi skuta sammen?

  • Tine Dahl, enhetsleder, Teksleåsen avlastningsbolig for barn i Sandefjord kommune
  • Nina Løkkemyhr El-Sayed, pårørende

   

  På lag for forbedring – kan tavlemøter bidra til reduserte ventetider og færre fristbrudd? 

  • Hege Andersen, leder, avdeling for kontinuerlig forbedring og førsteamanuensis, Institutt for statsvitenskap ved Universitetssykehuset i Nord-Norge

  • Anita Schumacher, administrerende direktør, Universitetssykehuset Nord-Norge

  • Karl-Ivar Lorentzen, klinikksjef, Nevro-, ortopedi- og rehabiliteringsklinikken, Universitetssykehuset i Nord-Norge
 • 13:00 14:00
  Live podkastinnspilling

  Legeprat live 

  Kan det blir for mye helsehjelp? 

  Temaet for denne spesialepisoden av Legeprat er medisinsk overaktivitet. Hva er egentlig det, og hvorfor er det viktig å prate om?

  • Marte Kvittum Tangen, leder av Norsk forening for allmennmedisin
  • Stefan Hjørleifsson, spesialist i allmennmedisin og leder for styringsgruppa for Gjør kloke valg 
  • Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo
    

  Helhjerta live

  Empatisk kommunikasjon i arbeidsmiljøet – en nøkkel til god pasientsikkerhet?

  Hvordan kommuniserer vi med hverandre som kollegaer for å oppleve motivasjon, mestring og læring. Hva kan lederen gjøre for at de ansatte skal føle seg sett og møtt når man står i nye utfordringer? Er empatisk kommunikasjon et middel mot bedre pasientsikkerhet?
   
  • Mona Morland, avdelingsleder Medisinsk overvåkning ved Akershus Universitetssykehus
  • Sylvi Vullum, seksjonsleder Intensivavdelingen ved Akershus Universitetssykehus
  • Heidi Skutlaberg Wiig, spesialrådgiver ved Akershus Universitetssykehus