Dag 1: I trygge hender

Målet for pasientsikkerhetsarbeidet i Norge er en trygg og sikker helse- og omsorgstjeneste - uten skade, for hver pasient og bruker, alltid og overalt. Hvordan skaper vi en kultur som sørger for dette? 

 • 09:00 09:20
  Velkomst

  ved Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister 

   

 • 09:20 10:30
  Nullvisjon – nøkkelen til å lykkes?

  Hver pasientskade er én for mye. Hva betyr en nullvisjon for pasientskader, og hvordan jobber vi med det?


  Why do we need a vision zero to reduce patient harm?

  Neelam Dhingra-Kumar, Head of “A Decade of Patient Safety 2020-2030”, World Health Organization (WHO)

  20 år med nullvisjon – hva kan helse- og omsorgstjenesten lære?

  Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet, Statens vegvesen

  Samtale: Hvordan lykkes med nullvisjon – og hva er fallgruvene?

  • Einar Hovlid, prosjektleder, Statens helsetilsyn
  • Trine Olsen, klinikkdirektør, Bærum sykehus
  • Lill Sverresdatter Larsen, leder, Norsk Sykepleierforbund
  • Ishita Barua, lege i spesialisering i fordøyelsessykdommer og ph.d.-kandidat ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
 • 10:40 11:20
  «Det kunne vært meg» – hvordan bryte stillheten?

  I helse- og omsorgstjenesten møter du hver dag en risiko for at det du gjør på jobb kan gå utover pasientene dine. Det er et enormt ansvar på den enkelte og virksomheten. I Danmark førte en dom mot en lege til støttekampanjen «Det kunne vært meg», og vi så en lignende diskusjon i Norge i år. Hvordan kan vi legge til rette for åpenhetskultur og på den måten bedre pasientsikkerheten? 

   

  Kan frykt for feil handling føre til feilbehandling?

  Karin Rø, seniorforsker i Legeforskningsinstituttet og overlege og rådgiver, Ressurssenter Villa Sana/Modum Bad.

  Samtale: Hva bør gjøres for å bryte stillheten og få til en kulturendring?

  • Kim Karlsen, fagsjef, Norsk Psykologforening
  • Bente Lüdemann, fagsjef, Norsk Sykepleierforbund
  • Olav Røise, leder, Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, professor, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Stavanger
    

   

   

   

   

 • 11:20 12:15
  Kulturendring – hva slags leder- og medarbeiderskap trengs?

  Nullvisjon for pasientsikkerhet og større åpenhet om uønskede hendelser fordrer begge kulturendringer. Michael West har vært rådgiver gjennom mange år for helse- og omsorgstjenesten i Storbritannia. Han er aktuell med en ny bok om lederskap som han kan legge til i sin liste over til sammen 200 publikasjoner. For oss vil han dele sine tanker om hvordan omsorgsfullt og kollektivt lederskap, som krever alle ansattes bidrag, kan drive kulturendring og sikre tjenester med høy kvalitet. Kollektivt lederskap inkluderer alle i en organisasjon, og er like relevant for ledere som for medarbeidere. 

   

  Keynote: How compassionate and collective leadership drives cultural change

  Michael West, Senior Fellow, The King's Fund, Professor of Work and Organisational Psychology at Lancaster University and Emeritus Professor at Aston University

   

 • 13:00 14:00
  Live podkastinnspilling

  PS! En podkast om kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet

  Hvordan ivareta pasienter, brukere og pårørende etter en uønsket hendelse?

  Hva slags utfordringer oppstår når helsepersonell og ledere møte pasienter, brukere og/eller pårørende etter en uønsket hendelse? Og hva kan gjøre gjøre disse møtene bedre og mer verdifulle for både brukerne, pårørende, helsepersonellet og virksomheten? I denne episoden møter du brukere, pasienter, pårørende og helsepersonell som vil dele egne erfaringer til temaet og belyse de viktigste mulighetene for forbedring.

  • Jannicke Mellin-Olsen, overlege ved Bærum sykehus og styremedlem i Patient Safety Movement
  • Tove Hanche-Olsen, generalsekretær i Norsk Pasientforening
  • Anne-Grethe Terjesen, fagsjef i Pårørendealliansen
  • Frank Andersen, leder av Pasientskadeforeningen
    

  Sykepleierpodden live 

  Sikrere til sjøs enn på norske sykehus?

  Jan-Erik Sverres datter døde av blodforgiftning tre dager etter at hun fødte sitt første barn. Da Jan-Erik forsøkte å finne ut hva som hadde skjedd, oppdaget han at det stilles strengere krav til bemanningsstabilitet ombord på skip som frakter olje og gass enn på norske sykehus.

  • Jan- Erik Sverre, pårørende, pensjonert skipsingeniør og medlem i Statens undersøkelseskommisjon for helse- og omsorgstjenestens refleksjonspanel 
  • Olav Røise, lege og leder av Legens forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet.