Dag 1: I trygge hender

Målet for pasientsikkerhetsarbeidet i Norge er en trygg og sikker helse- og omsorgstjeneste - uten skade, for hver pasient og bruker, alltid og overalt. Hvordan skaper vi en kultur som sørger for dette? 

 • 09:00 09:25
  Velkomst

  ved helse- og omsorgsministeren

   

 • 09:25 11:00
  Nullvisjon – nøkkelen til å lykkes?

  Hver pasientskade er én for mye. Hva betyr en nullvisjon for pasientskader, og hvordan jobber vi med det?


  Why do we need a vision zero to reduce patient harm?

  Neelan Dhingra-Kumar, Head of “A Decade of Patient Safety 2020-2030”, World Health Organization (WHO)

  20 år med nullvisjon – hva kan helse- og omsorgstjenesten lære?

  • Per Morten Lund, direktør transport og samfunn, Statens vegvesen
  • Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet, Statens vegvesen
    

  Hva er verdien av nullvisjon i klinisk praksis?

  Eksempler fra ulike enheter i helse- og omsorgstjenesten

  Samtale: Hvordan lykkes med nullvisjon – og hva er fallgruvene?

  • Einar Hovlid, prosjektleder, Statens helsetilsyn
  • Trine Olsen, klinikkdirektør, Bærum sykehus
  • Lill Sverresdatter Larsen, leder, Norsk Sykepleierforbund
  • Ishita Barua, lege i spesialisering i fordøyelsessykdommer og ph.d.-kandidat ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
  • Flere innledere vil bli kunngjort
 • 11:00 11:30
  «Det kunne vært meg» – hvordan bryte stillheten?

  I helse- og omsorgstjenesten møter du hver dag en risiko for at det du gjør på jobb kan gå utover pasientene dine. Det er et enormt ansvar på den enkelte og virksomheten. I Danmark førte en dom mot en lege til støttekampanjen «Det kunne vært meg», og vi så en lignende diskusjon i Norge i år. Hvordan kan vi legge til rette for åpenhetskultur og på den måten bedre pasientsikkerheten? 

   

  Kan frykt for feil handling føre til feilbehandling?

  Karin Rø, seniorforsker i Legeforskningsinstituttet og overlege og rådgiver, Ressurssenter Villa Sana/Modum Bad.

  Å takle en alvorlig klage

  Sarah Kaldestad, fastlegevikar, Tranby legesenter

  Samtale: Hva bør gjøres for å bryte stillheten og få til en kulturendring?

  • Kim Karlsen, fagsjef, Norsk Psykologforening
  • Bente Lüdemann, fagsjef, Norsk Sykepleierforbund
  • Olav Røise, leder, Legenes forening for kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet, professor, Oslo universitetssykehus og Universitetet i Stavanger
    

   

   

   

   

 • 11:30 12:00
  Kulturendring – hva slags lederskap trengs?

  Nullvisjon for pasientsikkerhet og større åpenhet om uønskede hendelser fordrer begge kulturendringer. Michael West har vært rådgiver gjennom mange år for helse- og omsorgstjenesten i Storbritannia. Han er aktuell med en ny bok om lederskap som han kan legge til i sin liste over til sammen 200 publikasjoner. For oss vil han dele sine tanker om hvordan omsorgsfullt og kollektivt lederskap, som krever alle ansattes bidrag, kan drive kulturendring og sikre tjenester med høy kvalitet.

   

  Keynote: How compassionate and collective leadership drives cultural change

  Michael West, Senior Fellow, The King's Fund, Professor of Work and Organisational Psychology at Lancaster University and Emeritus Professor at Aston University

   

 • 13:00 14:00
  Live podkastinnspilling

  Vi får besøk av flere populære podkaster som vil spille inn episoder live. Podkaster og tema for episodene vil bli kunngjort nærmere.