Studiebesøk PSK illustrasjon

Som deltaker på Pasientsikkerhetskonferansen kan du besøke Clarion Hotel, Nye Lillestrøm kommune og LHL-sykehuset på Gardermoen.

Bli med på studiebesøk!

I år lanserer vi for første gang studiebesøk som en del av Pasientsikkerhetskonferansen!

Hva kan vi som jobber i helsesektoren lære av andre? Finnes det måter å organisere seg på, rutiner, kulturer eller løsninger i andre bransjer og sektorer som vi kan la oss inspirere av? 

Det er ikke for sent å bli med! Fristen for å endre sesjoner er samtidig som påmeldingsfristen 12. september.

Hotellgjester og pasienter – samme sak?

Som deltaker på Pasientsikkerhetskonferansen tilbringer du to dager hos Clarion Hotel. De sørger for at vi får mat, gode senger, rene lokaler og at alt det tekniske ruller som det skal. Men hvordan ser det ut fra deres perspektiv?

Hotelldirektør Jannica Landmark-Rosén inviterer oss med på baksiden.

- Vi gleder oss til å ta imot gruppen, og ser frem til å fortelle mer om hvordan vi jobber med bedriftskultur, lederutvikling og kundeopplevelse. Vi setter kunden i sentrum, og kanskje er det noe overførbarhet til å sette pasienten i sentrum?

Landmark-Rosén forteller videre at de i hotellbransjen har god erfaring med å teamarbeid og lederutvikling.

- På samme måte som i helsesektoren består hotellbransjen av mange ulike ansatte med hver sine personligheter. Vi jobber mye med å sette sammen gode team der alle får rom til å vokse, og vi ønsker å utvikle gode ledere, forteller hun.

Hun avslutter med å si at hun håper vi blir inspirert til å ta med litt av hotellopplevelsen inn i sykehus og andre helseinstitusjoner.

Hvordan jobber i et sykehus som eies av pasientene selv?

LHL-sykehuset Gardermoen eies og driftes av pasientorganisasjonen LHL, som har 30 års erfaring innen sykehusdrift og rehabilitering. Deres mål er at alle pasienter skal være tilfredse og føle seg godt ivaretatt.

Sykehuset Gardermoen har tilbud blant annet innen søvn, kirurgisk behandling av hender, føtter, åreknuter, behandling av rygg, ankel, skulder, prolapser, fedme, i tillegg til proteser, hofter, knær og gynekologi. Sykehuset er godkjent for fritt behandlingsvalg innen flere områder.

Som deltaker på Pasientsikkerhetskonferansen kan du bli med på innsiden av sykehuset og se hvordan de jobber med systematisk pasientsikkerhetsarbeid og kvalitetsforbedring, flyt og overganger og kommunikasjon og brukermedvirkning.

Hvordan ser dette ut fra et sykehus som er eid av pasientene selv? Meld deg på parallellsesjon 14 for å finne ut mer.

Nye Lillestrøm kommune

Om 119 dager står Lillestrøm kommune klar. I disse dager slås Fet, Skedsmo og Sørum kommuner sammen, og alt fra skoleadministrasjonen til renovasjonsetaten til helsetjenesten må finne nye en ny form å jobbe på. Over 100 arbeidsgrupper er i gang for å danne det beste grunnlaget for innbyggernes nye tjenestetilbud.

Vi besøker «Nye Lillestrøm kommune» der vi i tillegg til omvisning skal få en innføring i hvordan de jobber med å skape et godt helsetjenestetilbud for den nye kommunen. Noen av elementene vi vil komme innom er

  • Harmonisering av tjenester
  • Gode pasientforløp
  • Kvalitet i digitaliseringsprosesser
  • Tjenestedesign og brukerreiser

Fortsatt mulig å bli med

Har du lyst til å bli med på en av studieturene? Du kan enkelt endre hvilke sesjoner du er påmeldt via en lenke i bekreftelsesmailen du har mottatt fra Berg Hansen. Mailen har tittel "Bekreftelse på registrering til Pasientsikkerhetskonferansen 2019".

Print