Vi får høre Amy Edmondson på Pasientsikkerhetskonferansen 2020.

Psykologisk trygghet

Amy C. Edmondson er amerikansk professor og forsker innen ledelse, teaming og  organisasjonslæring ved Harvard Business School.

Edmonson er på listen over de 50 høyest rangerte ledelsestenkerne i verden, og hun har i sin forskning gjennom mer enn 20 år forklart hvorfor:

De beste teamene gjør ikke flere feil, men de har engasjerte ansatte som faktisk rapporterer om feil og muligheter for forbedringer, uten å frykte for å bli ydmyket, straffet, ignorert eller oppleve beskyldninger. 

"Psykologisk trygghet er troen på at vi verken får formelle eller uformelle negative konsekvenser ved å ta mellommenneskelig risiko, som å komme med forslag, spørre om hjelp eller innrømme feil" - sitat Amy Edmondson. 

Hun er også forfatter av boken The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation and Growth.

På Pasientsikkerhetskonferansen vil hun dele sin kunnskap og erfaring med oss i engasjerende innlegg om:  

  • Psychological Safety in Health Care: Why and How? 
     
  • Psychological Safety and Performance Accountability

La deg inspirere ved å se Amy Edmondson TED-speaker

Print